Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół z terenu gminy Regimin

Regimin, dnia 01.12.2016 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy           
Społecznej w Regiminie            
 Regimin 22                               
06-461 Regimin                        

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i dowóz gorących posiłków do dwóch szkół z terenu gminy Regimin. Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy.

I.  Zamawiający:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, Regimin 22, 06-461 Regimin

II.  Przedmiot zamówienia:
- Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół: Szkoła Podstawowa w Zeńboku, Szkoła Podstawowa w Szulmierzu.

III. Termin realizacji zamówienia:
- od dnia 02 stycznia 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.

IV. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 
V. Inne istotne warunki zamówienia
- przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół podstawowych w Szulmierzu (ok. 20 posiłków) i Zeńboku (ok. 10 posiłków) w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku)
-posiłki musza być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, o zawartości kalorii dla grupy dzieci w wieku szkoły podstawowej ( w załączeniu tabela – normy na energię i wybrane składniki pokarmowe dla chłopców i dziewcząt w wieku 7-15 lat). Zgodnymi z normami i zaleceniami żywieniowymi opracowanymi przez Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie. Przygotowanie posiłków musi być zgodne z obowiązującymi normami żywności i żywienia wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
- posiłki powinny być dostarczone do szkół w godz. Od 1015 do 1115 własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczenia opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków.

Ponadto nadmienia się, iż ilość posiłków nie jest stała a uzależniona od ilości osób spełniających kryteria uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy.
 
VI. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkole”.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do dnia 16 grudnia 2016 r. do godziny 16.00
Ofertę złożyć można:  osobiście u zamawiającego w siedzibie GOPS w Regiminie, pokój nr 5, przesłać  pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, Regimin 22, 06-461 Regimin, przesłać  pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem pod nr. tel. 23 681 17 55.
 
 
 

                                                                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka          
Pomocy Społecznej w Regiminie        
Tadeusz Lewandowski              

Załączniki:
files/formularz_oferty.docx  

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.