Wręczenie nagród laureatom konkursu „Przemocy mówię Nie!”



17 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Regiminie zostały wręczone
nagrody laureatom


          Konkursu  „Przemocy mówię Nie!”               

Konkurs był realizowany w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regimin
na lata 2016 – 2020.  

Realizatorem konkursu był  Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Regiminie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, we współpracy ze szkołami:   

- Szkołą Podstawową w Zeńboku,     
- Szkołą Podstawową w Szulmierzu, 
- Szkołą Podstawową w Regiminie.
 

Konkurs był akcją promocyjną, która miała na celu podniesienie poziomu wrażliwości i świadomości uczniów na problemy przemocy w rodzinie.
Celem konkursu było  kształtowanie w dzieciach postaw empatii, reagowania na akty przemocy, uwrażliwienie dzieci na problem przemocy oraz uczenie zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Regimin.
W ramach konkursu 3 szkoły złożyły łącznie 64 prace, w tym: Szkoła Podstawowa w Regiminie - 20 prac, Szkoła Podstawowa w Szulmierzu – 27 prac, Szkoła Podstawowa w Zeńboku – 17 prac

Ze wszystkich prac komisja konkursowa wyłoniła 17 prac, które zasługują na wyróżnienia i nagrody. Z uwagi na wyrównany poziom i samodzielność prac ustalono, iż 17 „małych artystów”  otrzyma na równi 1 miejsce.

Ponadto wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymały drobne, słodkie upominki, które na zakończenie przekazano do poszczególnych szkół.

 

Laureaci:

  Szkoła Podstawowa w Szulmierzu 

1.    Kierzkowski Dawid               klasa I
2.    Humięcka Natalia                 klasa I
3.    Kiełkiewicz Zuzanna             klasa III
4.    Kosińska Maria                     klasa V
5.    Tomaszek Piotr                    klasa V
6.    Soliński Bartosz                   klasa IV
7.    Zaręba Weronika                  klasa VI



 Szkoła Podstawowa w Regiminie

 
1.    Maja Jędrzejewska                         klasa II
2.    Czarnewicz Dominika                      klasa Vc
3.    Szulc Matylda                                 klasa Vb
4.    Przybyłkowska Gabriela                  klasa Vb
 


Szkoła Podstawowa w Zeńboku

1.    Rólka Bartosz                                            klasa I
2.    Dobrzeniecki Karol                                     klasa I
3.    Ciecierska Natalia                                       klasa II
4.    Pieckowski Kacper                                      klasa IV
5.    Miklaszewska Matylda                                klasa VI
6.    Topczewska Natalia                                    klasa VII

 
 

Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY i zapraszamy do obejrzenia zdjęć !!!


 

   










 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.