Informacja - o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

W związku z powyższym w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którymi w razie utraty dochodu prawo do świadczeń ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku, oznacza to w praktyce, ze już za kwiecień br. osoby, które utraciły dochód z w/w tytułów w marcu br. i w wyniku utraty dochodu spełniają kryterium dochodowe, po raz pierwszy otrzymają na wniosek odpowiednie świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione od dochodu.

Powyższe przepisy mają zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy zasiłkowe/świadczeniowe odpowiednio: od dnia 1 listopada 2019r do dnia 30 października 2021r (św. rodzinne) oraz od dnia 1 października 2019r do dnia 30 września 2021r (św. z funduszu alimentacyjnego).

 Szczegółowe informacje pod nr tel. (23) 681-17-56 wew. 41

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.