Informacja dla Seniora


Drogi Seniorze!
Uprzejmie informujemy, że od 01.12.2020 r.  do 31.12.2020 r. będą przyjmowane nowe wnioski o przyjęcie do Klubu Seniora w Lekowie.     
Jeśli jesteś osobą:  w wieku 60+, nieaktywną zawodowo i zamieszkującą na terenie gminy Regimin zgłoś się do Nas.
UWAGA !
            Zgodnie z nowymi wytycznymi  Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 – 2025 oraz zmodyfikowanym Regulaminem Klubu Senior + osoby zainteresowane udziałem w Klubie Seniora muszą przedłożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie wniosek o przyjęcie do Klubu Senior + na rok 2021(druk w załączeniu).          
Pozostałe dokumenty  niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego zostaną dostarczone do Państwa przez pracownika socjalnego podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego.   
             Nadmienić należy, że kwalifikowanie osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez Klub Senior + oparte jest o przepisy ustawy o pomocy społecznej, w szczególności o art. 106, który stanowi, iż przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania klienta ma na celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, aby na podstawie uzyskanej wiedzy można było przyznać pomoc.
         Ponadto każda osoba ubiegająca się o miejsce w Klubie zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu  jednego z głównych kryteriów kwalifikowalności uczestnictwa o byciu osobą nieaktywną zawodowo.  
Osoby pobierające świadczenia emerytalno – rentowe i pracujące zawodowo nie będą mogły być uczestnikami
Klubu Senior +.

Klub Senior + będzie zapewniał tygodniowo 20- godzinną ofertę usług. Uczestnicy Klubu zobowiązani będą do podpisywania list obecności.    
W przypadku nieobecności w zajęciach uczestnika powyżej 30% - zostaje on skreślony z listy uczestników
Klubu Senior +.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zachęcamy do informowania nas o chęci uczestnictwa również drogą telefoniczną.

Regulamin oraz wszelkie aktualne dokumenty i  informacje dostępne są na stronie internetowej gopsregimin.com oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin, tel. 23 681 17 55
 


 

 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.