Wspieraj Seniora

Wsparcie dla seniora

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 1. Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
 2. Nasz  ośrodek pomocy społecznej  skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc
 3. Razem pokonamy koronawirusa!
 4.  
https://wspierajseniora.pl/wp-content/uploads/2020/10/hero_seniorawspieraj.png

https://wspierajseniora.pl/

Ogłoszenie Korpus Wsparcia Seniorów

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
prosi o zgłaszanie osobiste (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin, pokój nr 5), telefoniczne (tel. 23 681 17 55) lub przez osoby bliskie seniorów, mieszkańców Gminy Regimin w wieku 65 lat i więcej spełniających kryteria zawarte w Programie .
Ośrodek planuje przystąpić do realizacji Modułu II ww. Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
Adresatami programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach Programu zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
 • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • Detektor upadku,
 • Czujnik zdjęcia opaski,
 • Lokalizator GPS,
 • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Opaska to idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Usługa ”opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu byłaby BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do 15 lutego 2022 r.
Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Więcej artykułów…

 1. Wspieraj Seniora

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.