Kadra


Kierownik ośrodka:

Tadeusz Lewandowski
   tel. (23) 681-17-56 wew. 27


Główny księgowy:

Dorota Konop
tel. (23) 681-17-56 wew. 41


Pracownicy socjalni:
     
tel. (23) 681-17-55

Grażyna Jabłońska – specjalista pracy socjalnej
  Iwona Florysiak–  pracownik socjalny
  Małgorzata Popielarska - pracownik socjalny


Świadczenia rodzinne:
         
tel. (23) 681-17-56 wew. 41

Anna Makijonko – referent
 


Świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny:
          tel. (23) 681-17-56 wew. 41

Katarzyna Pijanowska-Winiarek – podinspektor


Asystent rodziny:

Renata Szynkiewicz
Marta Korycińska

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.