Kadra


Kierownik Ośrodka:

Tadeusz Lewandowski
   tel. (23) 681-17-56 wew. 27


Główny księgowy:

Aneta Kuczyńska
tel. (23) 681-17-56 wew. 30


Pracownicy socjalni:
     
tel. (23) 681-17-55 lub 23 681 17 56 w. 35, 37

Grażyna Jabłońska – główny specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Balcerzak - specjalista pracy socjalnej
Marta Korycińska - pracownik socjalny
 


Świadczenia rodzinne:
         
tel. (23) 681-17-56 wew. 33


Świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, Karta Dużej Rodziny:
          tel. (23) 681-17-56 wew. 33

Katarzyna Pijanowska-Winiarek – inspektor


Asystent rodziny:

Renata Szynkiewicz Klub Senior + w Lekowie, Lekowo 5a, 06-461 Regimin 


Kierownik - Grażyna Jabłońska 

tel. (23) 681 17 56 w. 35 lub 519 131 738

 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.