Klauzula informacyjna COVID-19

 

            KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia związku z rozprzestrzenianiem choroby zakaźnej COVID-19

 
Spełniając obowiązek należytego informowania Obywateli o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - zwanego dalej Rozporządzeniem - informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania oraz przysługującym Obywatelom prawach.
 
Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie  z siedzibą ul. Michała Bojanowskiego 2 06-461 Regimin
 
Miejsce przetwarzania danych osobowych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie  z siedzibą ul. Michała Bojanowskiego 2 06-461 Regimin
 
Kontakt telefoniczny: tel. (23) 6811755
Adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel.604550133
 
I. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane? 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych i ustawowych zadań Administratora Danych Osobowych w związku z udzielaniem pomocy w przedmiocie wystąpienia stanu epidemii z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-1, na następujących podstawach prawnych tj.:
 
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia;
-    przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby , które dane dotyczą lub innej osoby fizycznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit d Rozporządzenia
-    wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych Osobowych w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia;
-    wypełnienie obowiązków i  wykonywanie szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie ochrony socjalnej - na podstawie art. 9 ust. 2 lit b) Rozporządzenia;
 
Dane będą przetwarzane w celu realizacji:

−   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
−   ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


II. Kto będzie odbiorcami Pana/Pani danych osobowych?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo
opiekuńcze, organizacje pozarządowe ) lub podmioty na podstawie stosownych
umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych realizujące zadania w imieniu Administratora Danych Osobowych ( podmioty przetwarzające ).
 
III. Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe - wynikające z przepisu prawa. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji wniosku, w tym uprawnień i obowiązków ustawowych Administratora, o których stanowią obowiązujące przepisy prawa.

IV. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt I celu przetwarzania, do czasu obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, a następnie archiwizowane na zasadzie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
V. Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych?
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo :
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 
VI. Informacje dotyczące automatycznego przetwarzania
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
VII. Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.