PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE MODUŁU DIAGNOZUJĄCO-DORADCZO-PSYCHOLOGICZNEGO

PROTOKÓŁ NR 1/2014
z przeprowadzonego rozeznania rynku

 
I.        Opis przedmiotu zamówienia:
„Moduł diagnozująco – doradczo – psychologiczny” dla 8 uczestników projektu obejmujący następujące zakresy i obszary:
1. Diagnoza potrzeb 8 uczestników projektu zakończona wydaniem opinii przez doradcę zawodowego ( 8 uczestników x 1 godz. = 8 godz. lekcyjnych)
2.Szkolenie „Aktywny na rynku pracy” – 24 godz. (3 dni x 8 godz. lekcyjnych).
3.Warsztaty z psychologiem – 16 godz. (2 dni x 8 godz. lekcyjnych).
4.Indywidualne  konsultacje z doradcą zawodowym (1 godz. na uczestnika x 8 os. = 8 godz. lekcyjnych), mające na celu indywidualne przeanalizowanie deficytów uczestników projektu w poruszaniu się po rynku pracy oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania z każdym uczestnikiem projektu.
II.        Termin wykonania zamówienia: marzec – kwiecień  2014 r.
III.        Wartość zamówienia– zostanie ustalona w wyniku rozeznania cenowego rynku.
IV.        Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia
V.        Sposób rozeznania rynku– wysłane drogą pocztową, osobiście dostarczone do wykonawcy z potwierdzeniem odbioru zaproszenia do składania ofert w dniu 21.02.2014 r. do pięciu potencjalnych wykonawców – w załączeniu drugi egzemplarz zaproszeń do składania ofert wraz z potwierdzeniem odbioru – 5 szt. oraz zaproszenie do składania ofert umieszczone na stronie internetowej ośrodka dnia 21.02.2014r.
VI.        Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria         (wymienić) Oferowana cena Data otrzymania oferty
1 EUROLIDER Marta Piecychna
06-400 Ciechanów
ul. Płońska 96a
Nie dotyczy 8 000,00 06.03.2014
godz. 10.15
2 A-consulting Aldona Olszewska
06-400 Ciechanów
ul. Krasickiego 26
Nie dotyczy 8 400,00 06.03.2014, godz.10.15
3 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ CENTRUM MAZOWSZE
06-400 Ciechanów
ul. Żórawskiego 5
Nie dotyczy 8 900,00 07.03.2014
godz. 09.50
 
VII.            Wybrano wykonawcę nr 1.
 
VIII.        Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
 
Najniższa cena za zorganizowanie i przeprowadzenie:
„Moduł diagnozująco – doradczo – psychologiczny” dla 8 uczestników projektu obejmujący następujące zakresy i obszary:
1. Diagnoza potrzeb 8 uczestników projektu zakończona wydaniem opinii przez doradcę zawodowego ( 8 uczestników x 1 godz. = 8 godz. lekcyjnych)
2.Szkolenie „Aktywny na rynku pracy” – 24 godz. (3 dni x 8 godz. lekcyjnych).
3.Indywidualne  konsultacje z doradcą zawodowym (1 godz. na uczestnika x 8 os. = 8 godz. lekcyjnych), mające na celu indywidualne przeanalizowanie deficytów uczestników projektu w poruszaniu się po rynku pracy oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania z każdym uczestnikiem.
4.Warsztaty z psychologiem – 16 godz. (2 dni x 8 godz. lekcyjnych).
oraz spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów.
 
IX.        W dniu sporządzenia notatki zawiadomiono telefonicznie  wszystkich uczestników rozeznania rynku w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
 
           Sporządził/a:                                                                                                   Zaakceptował/a do realizacji:
Katarzyna Pijanowska-Winiarek                                                                                    Tadeusz Lewandowski
 
  Regimin,  dn. 11.03.2014 r.                                                                                       Regimin, dn. 11.03.2014 r.
                                                                               

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.