PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE KURSU "KURS WIZAZU I STYLIZACJI PAZNOKCI" ORAZ "PRAWO JAZDY KAT. B"

PROTOKÓŁ NR 2/2014
z przeprowadzonego rozeznania rynku

 
I.        Opis przedmiotu zamówienia:
„Kurs wizażu i stylizacji paznokci” dla 2 uczestników projektu oraz Prawo jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu obejmujący następujące zakresy i obszary:
1. „Kurs wizażu i stylizacji paznokci ”  - 48 godzin (6 dni x 8 godzin lekcyjnych)
2.Kurs prawa jazdy kat. B – (30 godz. teorii i 30 godz. jazdy)
II.        Termin wykonania zamówienia: czerwiec – sierpień  2014 r.
III.        Wartość zamówienia– zostanie ustalona w wyniku rozeznania cenowego rynku.
IV.        Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia
V.        Sposób rozeznania rynku– zapytania ofertowe w dniu 09.05.2014r. osobiście dostarczone do pięciu potencjalnych wykonawców oraz zaproszenie do składania ofert umieszczone na stronie internetowej dnia 09.05.2014r.
VI.        Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria( wymienić) Oferowana cena Data otrzymania oferty
1 CENTRUM EDUKACYJNO-DORADCZE
Cempkowo 16
 09-100 Płońsk
Nie dotyczy 14.000,00 22.05.2014, godz.09.30
2 NAUKA ORGANIZACJA i  TECHNIKA
Os. Książąt Mazowieckich 12/16
06-500 Mława
Nie dotyczy 13.800,00 22.05.2014, godz. 9.30
3 LOGOS
Anna Ziółkowska
06-400 Ciechanów
ul. Płońska 96
Nie dotyczy 13.500,00 22.05.2014,
godz. 9.30
4 DISO
Dorota Macioch-Kowalska
ul. Nowozagumienna 31a
06-400 Ciechanów
Nie dotyczy 13.000,00 22.05.2014,
godz. 9.30
5 IMPEKS
Józef Szymański
ul. Wyspiańskiego 13
06-400 Ciechanów
Nie dotyczy 4.270,00 26.05.2014,
godz. 9.45
 
 
VII.            Wybrano wykonawcę nr 5.
 
VIII.        Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
 
Najniższa cena za zorganizowanie i przeprowadzenie:
„Kurs wizażu i stylizacji paznokci” dla 2 uczestników projektu oraz Prawo jazdy kat. B  dla 1 uczestnika projektu obejmujący następujące zakresy i obszary:
1. Kurs wizażu i stylizacji paznokci ”  - 48 godzin (6 dni x 8 godzin lekcyjnych)
2. Kurs prawa jazdy kat. B – (30 godz. teorii i 30 godz. jazdy)
oraz spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów.
 
IX.        W dniu sporządzenia protokołu zawiadomiono telefonicznie  wszystkich uczestników rozeznania rynku w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
 

Sporządził/a:                                   Zaakceptował/a do realizacji:                              

 Katarzyna Pijanowska-Winiarek              Tadeusz Lewandowski
 Regimin,  dn. 30.05.2014 r.                Regimin, dn. 30.05.2014 r.
                                                                                                                            
 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.