Świadczenia rodzinne

Wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

W dniu 29 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.
Ustawa przewiduje, iż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić:
  1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
  2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie
  3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.
Ponadto ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.
Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony – osoby uprawnione nie muszą składać wniosków o zmianę wysokości.
Jednocześnie przypominamy, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wszystkim osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od I 2014 r. do XII 2014 r. przyznana została pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie.

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.