Świadczenia rodzinne

Wchodzi w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dnia 30 kwietnia została opublikowana ustawa wprowadzająca nowy rodzaj świadczeń - zasiłek dla opiekunów. Ustawa wchodzi w życie 15 maja 2014 r.

Zasiłek otrzymają te osoby, którym z dniem 1 lipca 2013 r. z mocy prawa wygasła decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów będzie wypłacany za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy oraz od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. opiekunowie byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wynosi 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy zasiłek przysługuje z odsetkami. Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku zostaną o tym poinformowane w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy, czyli jeszcze w maju 2014r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie.

Więcej artykułów…

  1. Świadczenia rodzinne

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.